fbpx

Toto tvrzení vychází z předpokladu, že pravidelná strava nám zrychluje (nebo minimálně nezpomaluje) metabolismus.
Studie (vypsané v závěru) samozřejmě toto tvrzení vyvracejí. Neexistuje významnější pojítko mezi frekvencí jídel a hubnutím. Při zachovaní statického množství přijatých kilokalorií neexistuje žádný rozdíl ve výdeji energie při různých intervencích s frekvencí jídla. Zjednodušeně řečeno, 2 000 kcal za den bude pořád 2 000 kcal, a jestli si je rozdělím do dvou jídel o 1 000 kcal, nebo do pěti o 400 kcal, nebude mít na rychlost metabolismu ani na hubnutí vliv.

Zajdeme ještě dál. Dokonce ani při střídavém stravování a postění se po dobu 22 dnů – kdy jeden den testovaní jedinci nejedli vůbec, a druhý den jedli dvojnásobné množství energie – nenastal pokles v rychlosti metabolismu. Studie provedené během Ramadánu (měsíc dlouhý islámský půst, během kterého jedí věřící jenom v noci) také nezaznamenaly zjevný rozdíl v rychlosti metabolismu.

Shrňme si tedy, že frekvence jídel nemá na rychlost metabolismu a ani na hubnutí významný vliv. Jak jsem již psala v předchozím článku, při hubnutí je nejdůležitější MNOŽSTVÍ přijatých kilokalorií. Ne jejich zdroj a ani jejich rozložení během dne.

Studie:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22719910
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1905998
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18053311
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15640462
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22253539