fbpx

Nie, takto to nefunguje. Tuk sa jednoducho nedá odstrániť iba z určitej časti tela, riešením je iba strata tuku na celom vašom tele. Cvičením iba určitej časti tela z nej neodstránite tuk!

Ak vynaložíte viac kalórií (energie) ako prijímate, vytvoríte deficit. Aby ste sa mohli pohybovať, telo použije vlastný tuk, a tak vyplní medzeru medzi prijatou a vynaloženou energiou. Oblasti vášho tela kde k týmto reakciám nastáva nemôžete ovládať, rovnako nemôžete stanoviť, kde sa má tuk ukladať.

Samozrejme, najväčšia propocionálna strata tuku sa pravdepodobne prejaví v oblastiach, ktoré sú na ukladanie tuku geneticky programované a teda najtučnejšie. Muži brucho, ženy stehná nohy zadok. Narozdiel od tuku, rast svalstva sa obmedzuje na oblasti ktoré precvičujete. Tým pádom ak budete cvičiť komplexne celé telo, rôzne variácie cvičení a budete ich cvičiť správne, vaše telo sa bude snažiť vyplniť deficit a tým pádom budete spaľovať.

Samozrejme vaše svaly nebudú vyzerať ladne ak budú pokryté hrubšou vrstvou tuku, no určite je toto jedno z najúčinnejších ciest ako spáliť tuk. Cvičiť CELÉ telo! A nie len oblasti kde máme nadbytočný tuk.